Home > 災害情報・支援情報一覧 > Giới thiệu phầm mềm hướng dẫn nơi tỵ nạn trong trường hợp khẩn cấp trên toàn nước Nhật
アプリケーションの紹介「防災情報全国避難所ガイド」

災害情報・支援情報

Giới thiệu phầm mềm hướng dẫn nơi tỵ nạn trong trường hợp khẩn cấp trên toàn nước Nhật
アプリケーションの紹介「防災情報全国避難所ガイド」
(Phát triển bởi: 1st Media Corporation)


ĐÂY LÀ PHẦN MỀM CHO ĐIỆN THOẠI SMARTPHONE HƯỚNG DẪN CÁC ĐỊA ĐIỂM TỴ NẠN QUANH VỊ TRÍ CỦA BẠN CHO NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP KHI ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN…XẢY RA. HÃY XÁC ĐỊNH TRƯỚC NHỮNG NƠI NÀY. VỚI PHẦN MỀM NÀY BẠN CŨNG CÓ THỂ THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG CỦA BẢN THÂN CŨNG NHƯ XÁC NHẬN AN TOÀN CỦA BẠN BÈ,NGƯỜI THÂN.

Tên phần mềm và cách tải:
(1)Tên phần mềm: “防災情報全国避難所ガイド”
(2)Cách tải: từ App Store hoặc Google play (MIỄN PHÍ)

Chức năng chính:
(1)Hiển thị và hướng dẫn ngay đường đi đến địa điểm tỵ nạn quanh vị trí của bạn.
(2)Cho phép đăng ký thông tin an toàn của bạn để bạn bè và người thân có thể xác nhận cũng như cung cấp dịch vụ xác nhận an toàn của bạn bè người thân (tất cả miễn phí) qua dịch vụ 171.

※Về dịch vụ 171: tham khảo thêm tại đây:http://www.kifjp.org/disaster/news_vie/340
Cung cấp bản đồ những nơi dễ xảy ra sạc lở, ngập, và bản đồ các vết đứt gãy trên tòa nước Nhật.

*Những chức năng khác và thông tin chi tiết xem thêm tại
http://www.hinanjyo.jp/ (tiếng Nhật).
PAGETOPPAGETOP