かながわでにほんご Study Japanese in Kanagawa

  • 日本語を学ぶ(やさしいにほんご)日本語を学ぶ(やさしいにほんご)
  • どこで?どこで?
  • どうやって?どうやって?
  • こまったときは?こまったときは?

Nihongo Class
Magsisimula ang klase sa Wikang Hapon “Panimulang Pag-aaral ng Wikang Hapon, Online na Silid-aralan”

Silid-aralan para sa mga taong hindi masyadong nakakaintindi ng Wikang Hapon na mga nakatira sa loob ng Prepektura ng Kanagawa.
Pag-aaralan ang mga salita at pagpapahayag na magagamit agad. Tuturuan ka ng kwalipikadong guro sa paraang madaling maintindihan.

■Araw / Oras
Miyerkules / Biyernes 10:00 a.m.–12:00 p.m.
■Antas
Klase para sa mga taong marunong nang magbasa ng hiragana / katakana.
Disyembre 6,2023 – Pebrero 28,2024
*Ang Disyembre 27,29 at Enero 3,5 ay bakasyon
■Lugar
Online
*Gagamit ng ZOOM
■Bayad
Libre (¥0)
■Aklat-aralin
Irodori Seikatsu No Nihonggo Nyumon/Shokyu
(Para sa mga nagsisimula pa lamang ng wikang Hapon sa pang-araw-araw na pamumuhay)
https://www.irodori.jpf.go.jp/
■Bilang ng mag-aaral sa klase
20 katao (1 klase)

Mga kailangang tandaan … mangyaring tiyakin na basahin.
1. Kapag marami ang nag-apply, idadaan sa lottery ang pagpili ng makakapasok.
2. Hangga’t maaari, mangyaring daluhan ang lahat ng araw.

Maaaring mapagtanungan

■Telepono
Iba’t-ibang wika 045-316-2770 Gabay sa Iba’t-ibang Wika
Lunes ~ Biyernes 9:00~12:00, 13:00~17:15 (Sarado tuwing Sabado, Linggo at pista opisyal)
Naiiba ang tinutugunang wika batay sa araw.
Para sa mga detalye, tignan lamang dito → https://www.kifjp.org/kmlc
Wikang Hapon 045-620-0011 KIF Namamahala sa mga Gawaing ugnay sa Wikang Hapon

■Email
nihongo_join@kifjp.org

■Magsasagawa (inayos ng Kanagawa Prefecture)
Kanagawa International Foundation (KIF)