かながわでにほんご Study Japanese in Kanagawa

  • 日本語を学ぶ(やさしいにほんご)日本語を学ぶ(やさしいにほんご)
  • どこで?どこで?
  • どうやって?どうやって?
  • こまったときは?こまったときは?

Klase sa Wikang Hapon [Unang Wikang Hapon Silid-Aralan sa Sentro ng Prefecture] (Ebina, Zama at Ayase) ay magsisimula na

Ito ay klase para sa mga taong ngayon pa lang mag-aaral ng wikang Hapon at mga taong halos hindi nakakaintindi ng wikang Hapon. Mapag-aaralan ang mga wikang Hapon na magagamit agad at ang mga pangunahing balarila. Tuturuan ng mga kwalipikadong guro sa isang madaling maunawaang paraan.

■Araw at Oras
Lunes at Huwebes 10:00 a.m. ~ 12:00 p.m.
■Antas 1
Klase para sa mga taong ngayon pa lang mag-aaral ng wikang Hapon
Agosto 23 ~ Nobyembre 8 *Walang klase sa Setyembre 20, Setyembre 23 at Oktubre 11
■Antas 2
Klase para sa mga taong marunong bumasa ng letrang hiragana at katakana, at nais mag-aral ng mga pangunahing balarila at pag-uusap. 
Nobyembre 22 ~ Pebrero 7 *Walang klase sa Disyembre 30, Enero 6 at Enero 10
■Lugar
Ebina Culture Hall
(Address: 6-1 Megumi-cho, Ebina City, Kanagawa Prefecture)
5 minutong lakad mula sa Ebina Station

■Bayad
Libre (¥0)
★ May bayad ang mga aklat(¥2,640)
■Mga aklat
Antas 1 [ Ippo Nihongo Sanpo Baguhan 1 ] ¥2,640
Antas 2 [ Ippo Nihongo Sanpo Baguhan 2 ] ¥2,640
■Bilang ng tao sa bawa’t klase
20 katao (1 klase)

Mga dapat pag-ingatang bagay … huwag kaligtaang basahin
1. Maaaring mabago ang planong iskedyul batay sa kalagayan ng paglaganap ng impeksyon dahil sa corona virus.
2. Ang mga aklat ay maaaring mabili pagkasimula ng klase. Huwag bilhin bago magsimula ang klase.
3. Habang maaari, subukang sumali sa lahat ng araw ng klase. Pinaplanong matuto mula sa pangunahing mga aralin sa loob ng 20 beses na tuluyang klase.
4. Kapag marami ang nais sumali, magkakaroon ng bunutan.
5. May mga araw na mag-aaral gamit ang internet.
Mag-iingat sa corona virus habang isinasagawa ang mga klase.
  • かながわ日本語教室・学習補習教室・母語教室マップ