かながわでにほんご Study Japanese in Kanagawa

  • 日本語を学ぶ(やさしいにほんご)日本語を学ぶ(やさしいにほんご)
  • どこで?どこで?
  • どうやって?どうやって?
  • こまったときは?こまったときは?

Klase sa Wikang Hapon [Unang Wikang Hapon Silid-Aralan sa Sentro ng Prefecture] (Ebina, Zama at Ayase) ay magsisimula na

Ito ay klase para sa mga taong ngayon pa lang mag-aaral ng wikang Hapon at mga taong halos hindi nakakaintindi ng wikang Hapon. Mapag-aaralan ang mga wikang Hapon na magagamit agad at ang mga pangunahing balarila. Tuturuan ng mga kwalipikadong guro sa isang madaling maunawaang paraan.

■Araw at Oras
Miyerkules at Biyernes 10:00 a.m. ~ 12:00 p.m.
■Antas 1
Klase para sa mga taong ngayon pa lang mag-aaral ng wikang Hapon
Agosto 5 ~ Oktubre 19 *Walang klase sa Agosto12 at Setyembre 23
■Antas 2
Klase para sa mga taong marunong bumasa ng letrang hiragana at katakana, at nais mag-aral ng mga pangunahing balarila at pag-uusap. 
Nobyembre 16 ~ Pebrero 3 *Walang klase sa Nobyembre 23, Disyembre 28, 30, at Enero 4
■Lugar
Ebina Culture Hall
(Address: 6-1 Megumi-cho, Ebina City, Kanagawa Prefecture)
5 minutong lakad mula sa Ebina Station
※May bayad ang parking.

■Bayad
Libre (¥0)
★ May bayad ang mga aklat(¥2,640)
■Mga aklat
Antas 1 [ Ippo Nihongo Sanpo Baguhan 1 ] ¥2,640
Antas 2 [ Ippo Nihongo Sanpo Baguhan 2 ] ¥2,640
■Bilang ng tao sa bawa’t klase
20 katao (1 klase)

Mga dapat pag-ingatang bagay … huwag kaligtaang basahin
1. Maaaring mabago ang planong iskedyul batay sa kalagayan ng paglaganap ng impeksyon dahil sa corona virus.
2. Ang mga aklat ay maaaring mabili pagkasimula ng klase. Huwag bilhin bago magsimula ang klase.
3. Habang maaari, subukang sumali sa lahat ng araw ng klase. Pinaplanong matuto mula sa pangunahing mga aralin sa loob ng 20 beses na tuluyang klase.
4. Kapag marami ang nais sumali, magkakaroon ng bunutan.
5. May mga araw na mag-aaral gamit ang internet.

Maaaring mapagtanungan

■Telepono
Iba’t-ibang wika 045-316-2770 Gabay sa Iba’t-ibang Wika
Lunes ~ Biyernes 9:00~12:00, 13:00~17:15 (Sarado tuwing Sabado, Linggo at pista opisyal)
Naiiba ang tinutugunang wika batay sa araw.
Para sa mga detalye, tignan lamang dito → https://www.kifjp.org/kmlc
Wikang Hapon 045-620-0011 KIF Namamahala sa mga Gawaing ugnay sa Wikang Hapon

■Email
nihongo_join@kifjp.org

■Magsasagawa (inayos ng Kanagawa Prefecture)
Kanagawa International Foundation (KIF)