かながわでにほんご Study Japanese in Kanagawa

  • 日本語を学ぶ(やさしいにほんご)日本語を学ぶ(やさしいにほんご)
  • どこで?どこで?
  • どうやって?どうやって?
  • こまったときは?こまったときは?

Klase sa Wikang Hapon [ Unang Wikang Hapon ] Naghahanap ng nais sumali

■Araw at oras
Martes at Biyernes 10~12 ng umaga
■Antas 1
Klase para sa mga taong ngayon pa lang mag-aaral ng wikang Hapon
Hulyo2 ~ Setyembre 10
※Hulyo 23 ay pahinga
■Antas 2
Klase para sa mga taong marunong bumasa ng letrang hiragana at katakana, at nais mag-aral ng mga pangunahing balarila
Setyembre 24 ~ Disyembre 3
※Nobyembre 23 ay pahinga
■Lugar
Kanagawa Kenmin Center 3F
KANAFAN STATION
5 minutong lakad mula sa kanluran at hilagang kanlurang labasan ng
istasyon ng Yokohama
Lugar: Yokohama-shi, Kanagawa-ku, Tsuruya cho, 2-24-2

■Bayad
Libre (¥0)
★May bayad ang mga aklat (Parehong ¥2,640 para sa antas 1 at antas 2)
■Aklat
Antas 1 Ippo Nihongo Sanpo Baguhan 1 ¥2,640
Antas 2 Ippo Nihongo Sanpo Baguhan 2 ¥2,640
■Bilang ng taong maaaring sumapi
20 katao (1 klase)

May tagapagsalin na darating sa unang araw at sa gitna ng kurso.

Mga dapat pag-ingatang bagay … huwag kaligtaang basahin
1 Maaaring mabago ang planong iskedyul batay sa kalagayan ng paglaganap ng impeksyon dahil sa corona virus.
2 Ang mga aklat ay maaaring mabili pagkasimula ng klase. Huwag bilhin bago magsimula ang klase.
3 Habang maaari, subukang sumali sa lahat ng araw ng klase.
Pinaplanong matuto mula sa pangunahing mga aralin sa loob ng 20 beses na tuluyang klase.
4 Kapag marami ang nais ssumali, magkakaroon ng bunutan.
Mag-iingat sa corona virus habang isinasagawa ang mga klase.

Maaaring mapagtanungan

■Telepono
Iba’t-ibang wika 045-316-2770 Gabay sa Iba’t-ibang Wika
Lunes ~ Biyernes 9:00~12:00, 13:00~17:15 (Sarado tuwing Sabado, Linggo at pista opisyal)
Naiiba ang tinutugunang wika batay sa araw.
Para sa mga detalye, tignan lamang dito → https://www.kifjp.org/kmlc
Wikang Hapon 045-620-0011 KIF Namamahala sa mga Gawaing ugnay sa Wikang Hapon

■Email
nihongo_join@kifjp.org

■Magsasagawa (inayos ng Kanagawa Prefecture)
Kanagawa International Foundation (KIF)

  • かながわ日本語教室・学習補習教室・母語教室マップ