かながわでにほんご Study Japanese in Kanagawa

  • 日本語を学ぶ(やさしいにほんご)日本語を学ぶ(やさしいにほんご)
  • どこで?どこで?
  • どうやって?どうやって?
  • こまったときは?こまったときは?

Ang klase sa wikang Hapon na “Silid-aralan ng Yokosuka sa Pangunang Wikang Hapon (Hajimete no Nihongo Yokosuka Kyoshitsu” ay magsisimula.

Silid-aralan para sa mga taong magsisimula pa lamang mag-aral ng wikang Hapon, mga taong walang masyadong alam sa wikang Hapon.
Pag-aaralan ang mga salita at ekspresyon na magagamit agad. Ituturo ng kwalipikadong guro sa paraang madaling maintindihan.

■Araw / Oras
Martes / Biyernes 1:30 p.m.–3:30 p.m.
■Level 1
Mga taong magsisimula pa lamang mag-aral ng wikang Hapon
Ika-7 ng Hulyo hanggang ika-15 ng Setyember, 2023
■Level 2
Mga taong marunong nang magbasa ng Hiragana / Katakana
Ika-3 ng Oktubre hanggang ika-15 ng Disyembre, 2023
■Lugar
★May (5 beses) na araw na mag-aaral sa Werk Yokosuka at may (15 beses) na araw na mag-aaral online
(1) Werk Yokosuka
(Address:Yokosuka-shi, Hinodecho 1-5)
5 minutong lakad mula sa East Exit ng Yokosuka Chuo Station ng Keikyu Line.
Access https://www.werk-yokosuka.com/access.html

(2) Online
(gagamit ng ZOOM)
Maaaring sumali sa pamamagitan ng smartphone o kompyuter mula sa bahay o kaya opisina.
■Bayad
Libre (0 yen)
★Ang aklat-aralin ay may bayad(ang level 1 ay 1,650 yen, ang level 2 ay 1,980 yen)
■Aklat-aralin
Level 1:『Marugoto Nyumon (A1) Katsudo』
Level 2:『Marugoto Shokyu (A2) Katsudo』
「Marugoto website」 https://www.marugoto.org/
■Bilang ng tao sa klase
20 katao

Mga dapat tandaan (mangyaring siguraduhin na basahin)
1. Ang iskedyul ay maaaring magbago depende sa sitwasyon.
2. Ang aklat-aralin ay maaaring mabili sa pagsimula ng klase. Hindi kinakailangang bumili bago pa man magsimula ang klase.
3. Hangga’t maaari ay pasukan ang lahat ng araw.
4. Idadaan sa lottery kung marami ang mga nag-apply.

Maaaring mapagtanungan

■Telepono
Iba’t-ibang wika 045-316-2770 Gabay sa Iba’t-ibang Wika
Lunes ~ Biyernes 9:00~12:00, 13:00~17:15 (Sarado tuwing Sabado, Linggo at pista opisyal)
Naiiba ang tinutugunang wika batay sa araw.
Para sa mga detalye, tignan lamang dito → https://www.kifjp.org/kmlc
Wikang Hapon 045-620-0011 KIF Namamahala sa mga Gawaing ugnay sa Wikang Hapon

■Email
nihongo_join@kifjp.org

■Magsasagawa (inayos ng Kanagawa Prefecture)
Kanagawa International Foundation (KIF)