Home > 災害情報・支援情報一覧 > NGUYÊN LÝ PHÁT SINH VÀ TRUYỀN ĐI CỦA SÓNG THẦN
(津波発生と伝播のしくみ)

災害情報・支援情報

NGUYÊN LÝ PHÁT SINH VÀ TRUYỀN ĐI CỦA SÓNG THẦN
(津波発生と伝播のしくみ)
Chào tất cả mọi người: Chắc hẳn mọi người còn nhớ về trận sóng thần kinh hoàn tràn vào vùng Đông Bắc Nhật vào ngày 11/3/2011 chứ? Và vào sáng sớm ngày 22 tháng 11 năm 2016, cảnh báo sóng thần cũng đã được phát liên tục ở khu vực Đông Bắc Nhật. Ở Nhật, động đất và sóng thần có nguy cơ xảy ra bất kỳ lúc nào. Hãy cùng chúng tôi xem qua cơ chế phát sinh và tốc độ lan truyền của sóng thần để có những kiến thức cơ bản nhất về sóng thần.Hãy click vào link dưới! (Tài liệu được dịch từ trung tâm khí tượng Nhật Bản.)

皆さんは2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに起因した大津波のことはまだ覚えているでしょう。また、今年2016年11月22日には、東北地方で津波の避難勧告も発表されました。日本ではいつ地震と津波が発生するかは分かりません。私たちと一緒にもう一度、津波発生と伝播のしくみを確認しましょう。下記のリンクをクリックしてください!(資料は日本気象庁に記載されたものをベトナム語に翻訳したものです)


http://www.kifjp.org/disaster/wp-content/uploads/2016/12/tsunami_vietnamese.pdf
PAGETOPPAGETOP