Home > 災害情報・支援情報一覧 > Multilingual na Impormasyon tungkol sa mga Sakuna at Kalamidad <Mga Lindol><Mga Bagyo at Matinding Pag- ulan>
災害情報・支援情報
Multilingual na Impormasyon tungkol sa mga Sakuna at Kalamidad <Mga Lindol><Mga Bagyo at Matinding Pag- ulan>
Click
→<Mga Lindol
→<Mga Bagyo at Matinding Pag- ulan
もうしこむ/登録
E-mail
ことば Language やさしい にほんご
中文
Español
Português
Tagalog
English
Tiếng Việt
नेपालीी
INFO KANAGAWA
を知ったきっかけ
家族・友人の紹介 from family, friends
ウェブサイト website
フェイスブックを みた
ポスター・チラシ poster, flyer
そのほか
PAGETOP