トップ > 多文化共生最新情報 > Seminar tungkol sa Pag-iwas sa Kalamidad (Disaster Prevention Seminar) para sa mga Dayuhan.(Tagalog)
Seminar tungkol sa Pag-iwas sa Kalamidad (Disaster Prevention Seminar) para sa mga Dayuhan.(Tagalog)


Ipapaliwanag ng espeyalista tungkol sa kalamidad mula sa pampublikong tanggapan ng lungsod ng Fujisawa ang mga kinakailangang ihanda upang mapangalagaan ang sarili sa pagdating ng kalamidad.
May mga tagasalin ng wikang Espanyol at Tagalog. Walang bayad ang pagdalo. Inaanyayaan namin kayong dumalo dito.

Petsa/Oras: Marso 8 (Linggo) / 15:00~16:00 (nakatakdang petsa)
Nararapat: Dayuhang residente ng Prepektura ng Kanagawa
Lugar: Fujisawa Catholic Church
(Odakyu Enoshima Line, 3 minutong lakad mula sa south exit ng Fujisawa station)
Fujisawa-shi Kugenumaishigami 1-1-17
Lektor: Fujisawa City Disaster Prevention Crisis Management Office Staff
Sanggunian: Kanagawa International Foundation (Maeda) TEL: 045-620-0011 (Hapon)
Nagpanukala: Kanagawa International Foundation
Pakikipag-tulungan ng Fujisawa City, Fujisawa Catholic Church, [Kyukyu no Kai].

その他のおすすめ情報