दैनिक जीवनयापानका लागि आवश्यक जानकारी (चिकित्सा,स्वास्थ्य, कल्याण, बाल हेरचाह आदि) सँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा सोध्न सोध्नसक्नुहुन्छ

सुचना

2019/07/29 बहुभाषी सहयोगी केन्द्रको पम्प्लेट बनिसकेको छ/多言語ナビのチラシができました
बहुभाषी सहयोगी केन्द्रको पम्पलेट यहाँ हेर्नुहोस् ।
2019/07/29 बहुभाषी सहयोगी केन्द्रको ११ भाषामा जानकारी लिन सकिन्छ/多言語ナビは11言語で問合せできます
२०१९ को जुन महिना बाट नयाँ ५ भाषा (कोरीयन भाषा, पोर्चुगल भाषा, ईन्डोनेशीयन भाषा,थाई भाषा, नेपाली भाषा)मा जानकारी दिन सकिन्छ ।
2019/07/29 年末年始の受付時間
年内は12月28日が最終日です。 電話・来所ともに受付は午後4時までです。 新年は1月4日午前9時からです。

आ.ब २०१९ को लागि भाषा सहायोगी कार्यक्रम (२०१९ जुन ६ महिना -२०२० मार्च महिना)

स्थान

योकोहामा-शि चुरुया च्यो २-२४-२ कानगावा केनमिन सेन्टर १३ तला
योकोहामा स्टेसन उत्तर गेट र उत्तरपश्चिम गेट बाहिर हिडेर ५ मिनेट
http://www.kifjp.org/access#access_kmlc

संचालन

यस परीयोजना कानगावा अञ्चल (के.पी.जी)को अधिकार लिई दुई सस्था मार्फत संचालन गरिएको
खानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फाउण्डेशन (कानागावा इन्टरने्शनल फाउण्डेशन)
एनपीओ निगम बहुभाषी सामाजिक संसाधन कानगावा(मल्टि इन्फमेसन सेन्टर कानागावा)

परीयोजनाको संचालन सम्बन्धि कुराहरु खानागावा अन्तर्राष्ट्रिय फाउण्डेशन फोन नम्बर ०४५-६२०-४४६६