トップ > かながわ多言語生活ガイド-タイ語
คู่มือการใช้ชีวิตในจังหวัดคานากาว่าภาษาต่างประเทศ
【ข้อมูลการใช้ชีวิตทั่วไป】

1.บริการส่งข้อมูลภาษาต่างประเทศ 「INFO KANAGAWA」 (โคไซ) มูลนิธิคานากาว่าโคคุไซโคริวไซดัน
[HP] http://www.kifjp.org/infokanagawa [E-mail] infokanagawa★kifjp.org※★→@

2.วางแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดคานากาว่า (คานากาว่าเคนโคคุไซก่ะ)
Living Information in Foreign Language
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530

3.ล่ามแปลทั่วไป ( คานากาว่าเคนโคคุไซก่ะ ・MIC คานากาว่า )
บริการส่งล่ามแปลภาษาออกไปยังสถานที่สาธารณะ (สัมภาษณ์ในโรงเรียน ปรึกษาติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น) โดยหลักการครั้งละ 3000 เยน
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530/#1

【ภัยพิบัติ】

1.“สมุดโน๊ตสะดวกใช้ในขณะที่ประสบภัยพิบัติ”(โคเอคิไซดันโฮจิน คานากาว่าโคคุไซโคริวไซดัน)
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/thai_2015.pdf(閲覧用)、
http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/thai_A4_2015.pdf(印刷用)

2.วิธีการใช้ “สมุดโน๊ตสะดวกใช้ในขณะที่ประสบภัยพิบัติ”(โคเอคิไซดันโฮจิน คานากาว่าโคคุไซโคริวไซดัน)
[HP] http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/thai_howto.pdf

【การแพทย์】

1.แบบสอบถามการแพทย์ภาษาต่างประเทศ(โทะกัตซึ)โคคุไซโคริวฮาตีโคนันได・(โคไซ)คานากาว่าโคคุไซโคริวไซดัน)
[HP] http://www.kifjp.org/medical
แบบสอบถามการแพทย์ สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ ใช้ในขณะเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ สามารถดาวน์โหลดได้จากโฮมเพจ มีทั้งหมด 18 ภาษา ( มีภาษาญี่ปุ่นควบคู่ด้วยในแต่ละภาษา )

2.ล่ามการแพทย์(MICคานากาว่า ・จังหวัดคานากาว่า・อำเภอ ตำบล หมู่บ้านในจังหวัดคานากาว่า) 
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/447668.pdf
(รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือ สามารถลิงค์โดยตรงได้ที่โฮมเพจของจังหวัดคานากาว่า )
จัดส่งล่ามทางการแพทย์ไปที่โรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือ สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ วิธีการรับตรวจและค่าใช้จ่ายแต่ละโรงพยาบาล แตกต่างกัน เมื่อคุณต้องการล่ามกรุณาปรึกษาแผนกให้คำปรึกษาที่โรงพยาบาลเป็นภาษาญี่ปุ่น

【การศึกษา】

1.แผนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นคานากาว่า (โคไซ) คานากาว่าโคคุไซโคริวไซดัน)
[HP] http://www.kifjp.org/classroom
โฮมเพจแนะนำข้อมูล 「ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 」 「ห้องเรียนเสริมการเรียนรู้」 「 ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ」 สามารถหาที่เรียนที่เหมาะสมไปเรียนได้ง่าย

2.ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นเรียนต่อในระดับสูง การใช้ชีวิตในโรงเรียน เป็นภาษาต่างประเทศ

・ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาชาวต่างชาติจังหวัดคานากาว่า (NPOโฮจินทะบุงก่ะเคียวเซเคียวอิคุเนตเวิร์คคานากาว่า )
[TEL] 045-232-9544 〒232-0034 โยโกฮาม่าชิ มินามิคุอุราฟุเนะโจ 3-46 ในสถานที่ร่วมกัน 10F มินามิชิมินคัตซึโด・ ทะบุงกะเคียเซ เลาวด์จิ
ให้บริการโดยมาที่สถานที่โดยตรง・โทรศัพท์

【แรงงาน】

1.คู่มือ「การดูแลพยาบาล」((โคไซ) คานากาว่าโคคุไซโคริวไซดัน)
[HP] http://www.kifjp.org/shuppan/leaflet

【ให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตทั่วไป】

1.บริการให้คำปรึกษาชาวต่างชาติ
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/850643.pdf

2.ศูนย์ช่วยเหลือสตรีไทย
[HP] http://www.ccwjp.org/th/
เรารับคำปรึกษาด้วยหลายภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น
โดยที่ผ่านมาเราให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเช่น เรื่องการค้ามนุษย์ และความรุงแรงจากคู่สมรสต่างสัญชาติอยู่เป็นจำนวนมากด้วย
หากท่านประสบปัญหา มีเรื่องที่เป็นห่วงกังวล หรือมีข้อสงสัยใดๆ รวมถึงเรื่องชีวิตครอบครัว หรือเรื่องชีวิตสำหรับครอบครัวที่มีแต่แม่คนเดียวด้วย โทรมาหาเราได้ทางโทรศัพท์ เรารับปรึกษาโดยท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อและไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้คำ ปรึกษา

【ที่อยู่อาศัย 】

1.แนะแนวที่อยู่อาศัยให้ชาวต่างชาติ(โทะคัตซึ)คานากาว่าไกโคคุจินซึไมซัพพอร์ตเซนเตอร์ ・คานากาว่าเคนโคคุไซก่ะ)
[HP] http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4248/p11909.html#2

2.(โทะคัตซึ)คานากาว่าไกโคคุจินซึไมซัพพอร์ตเซนเตอร์
[TEL] 045-228-1752 [HP] http://www.sumasen.com
ให้ความช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศัยสำหรับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ นอกจากนี้ให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย