Nhập học nhà trẻ(HOIKUEN) 保育園入園
Gia đình có thể gửi trẻ ở nhà trẻ(HOIKUEN)trong các trường hợp ví dụ như là phải đi làm. Nếu muốn gửi trẻ ở những nhà trẻ được nhà nước công nhận cấp phép(NINKA HOIKUEN)thì phải làm đơn xin ở cơ quan hành chính địa phương . Hãy liên lạc và hỏi thông tin sớm. Học phí được tính căn cứ dựa theo thu nhập.

出産後に保護者が仕事をする場合などに「保育園」に子どもを預けます。認可保育園の場合、役所で申請します。早めに相談しましょう。
利用料は所得によって変わります。

Nhập học mẫu giáo/Vườn trẻ(Nintei Kodomo-en) 幼稚園・こども園入園
Với những trẻ không vào nhà trẻ và đã đủ 3 tuổi thì kể từ tháng 4 cho đến khi vào tiểu học có thể đi mẫu giáo(YOCHIEN), tại đây trẻ có thể làm quen với cuộc sống tập thể và trải nghiệm xã hội Nhật bản. Ngoài ra, cũng có những vườn trẻ có cả chức năng nhà trẻ được công nhận cấp phép(NINTEI KODOMO EN), được chính quyền địa phương quản lý. Hãy xác nhận thông tin tại cơ quan hành chính địa phương.

保育園に通っておらず、3歳になった子どもは4月以降から小学校入学前まで「幼稚園」に通うことができます。
小学校に入る前に日本社会や集団生活に馴染むことができます。
幼稚園で保育をする認定こども園も自治体によってはあります。役所で確認してください。