Cơ quan hành chính địa phương sẽ gửi hướng dẫn “ Khám sức khỏe định kì trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NYUYOUJI KENSHIN) tới, hãy đưa trẻ đi khám khi đến lịch.
Khám sức khỏe có thể được tổ chức tại bệnh viện hoặc cơ quan hành chính địa phương nên hãy xác nhận trước khi đi.
● Khám sức khỏe 4 tháng tuổi
● Khám sức khỏe từ 8 ~ 10 tháng tuổi(Cũng có những địa phương không thực hiện lần khám này)
● Khám sức khỏe 1 tuổi rưỡi
● Khám sức khỏe 3 tuổi(hoặc 3 tuổi rưỡi)


役所から「乳幼児健診」の案内がされますので、必ず受診してください。役所で受ける場合と病院で受ける場合がありますので確認してください。
● 4か月児健診
● 8~10か月児健診(市区町村によって行われない場合もあり)
● 1歳6か月児健診
● 3歳児健診(または3歳6か月児健診)