Nộp thông báo sinh con (SHUSSYO TODOKE) 出生届
Hãy nộp thông báo sinh con(SHUSSYO TODOKE)đến cơ quan hành chính nơi bạn cư trú trong vòng 14 ngày kể từ khi trẻ chào đời.

赤ちゃんが生まれたら14日以内に役所に「出生届」を提出します。

Hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ em(SHONIIRYOUHI JYOSEI) 小児医療費助成
Trẻ từ 0 tuổi sẽ được phát “Thẻ y tế trẻ em” (SHONI IRYOSHO), sử dụng thẻ này trẻ sẽ được khám chữa bệnh miễn phí. Tuy nhiên, tùy từng địa phương khác nhau, các qui định về độ tuổi và thu nhập để có thể nhận được chế độ hỗ trợ này sẽ khác nhau, do đó hãy xác nhận thông tin tại cơ quan hành chính nơi bạn cư trú.

Bảo hiểm y tế cho trẻ:
Nếu là bảo hiểm y tế của nhà nước(KOKUMIN KENKOU HOKEN) thì có thể làm thủ tục cùng lúc khi làm thủ tục nhận thẻ y tế trẻ em.(Trong trường hợp là bảo hiểm xã hội thì làm thủ tục tại cơ quan làm việc của cha/mẹ trước khi đưa trẻ đi khám 1 tháng tuổi)


0歳からの子どもは「小児医療証」が発行され、無料診療を受けられます。ただし市区町村によって上限年齢や助成対象の所得制限が違います。かならず役所で確認してください。

赤ちゃんの健康保険
国民健康保険の場合は、同時に赤ちゃんの保険証も申請します。
(社会保険の場合は一か月健診までに勤務先で手続き)

Trợ cấp nhi đồng (JIDOU TEATE) 児童手当
“Trợ cấp nhi đồng” là chế độ trợ cấp cho người nuôi dưỡng trẻ sống tại Nhật đến khi trẻ tốt nghiệp cấp 2 (THCS). (Có giới hạn tùy vào thu nhập). Số tiền nhận được theo chế độ trợ cấp này sẽ được cập nhật hàng năm sau khi bạn nộp “Phiếu điều tra tình hình hiện tại(GENKYO TODOKE)”

「児童手当」は日本国内に住む中学生までの子どもの保護者に支給されます(所得制限等あり)。毎年「現況届」を提出して更新します。

Phiếu liên lạc sinh con (SHUSSEI RENRAKUHYOU) 出生連絡票
Phiếu liên lạc sinh con(SHUSSEI RENRAKUHYOU)được nhân viên phòng bảo vệ sức khỏe dùng để nắm vững tình hình chăm sóc trẻ mới sinh khi đến thăm mỗi gia đình. Phiếu này thường được phát cùng với sổ tay sức khỏe mẹ và bé(BOSHI TECHO), hãy nhớ nộp cho phòng hành chính địa phương.
Để làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh bạn cần phải nộp Phiếu cư trú(JUMINHYO)(bao gồm thông
tin của trẻ)và Giấy chứng nhận đã tiếp nhận hồ sơ trẻ mới sinh(SHUSSYO TODOKE JURISHO)nên hãy nhận những giấy tờ này từ cơ quan hành chính địa phương.


「出生連絡票」は新生児(赤ちゃん)訪問の家庭を把握するために使われます。用紙は母子手帳と一緒に配付される場合が多いです。忘れずに提出してください。
入管の手続きに「出生届受理証明書」と赤ちゃんを含めた「住民票」が必要になりますので、役所で取得してください。