Ở Nhật, sản phụ sẽ nhập viện khoảng 5 ngày để sinh em bé. Hãy tìm hiểu và chuẩn bị trước những vật dụng cần thiết trước khi nhập viện cũng như cách đi đến bệnh viện.

日本では病院に約5日入院します。入院に必要なものは事前に確認し、産気づいた際の病院までの行き方を調べておきましょう。