Ở “Lớp học cho mẹ(cha mẹ)/HAHAOYA GAKKYU”, bạn sẽ được học các kỹ năng về sinh sản và nuôi dạy trẻ từ các nhân viên bệnh viện và nhân viên của cơ quan hành chính liên quan.

「母親学級」では出産・育児について学ぶ勉強会が病院や役所で行われます。