Ito ay isang lugar para sa mga magulang at ng kanilang anak na hindi pa pumapasok sa paaralan, na kung saan pwedeng makisalamuha sa kapwa magulang at humingi ng payo sa kanilang staff.

就学前の子どもと保護者同士が交流したり、子育て相談ができます。