Sa ika-2 buwan ng sanggol ay mag uumpisa ang pagbakuna. Pabakunahan ang sanggol sa nakatakdang panahon gamit ang pinadalang voucher na galing sa Munisipyo. Maghanap ng family doctor na malapit sa inyo, at siguraduhin din kung saan ang emergency clinic na puedeng magpatingin kahit sa gabi o sa holidays.

生後2か月ごろから予防接種を受け始めます。市区町村から配布される補助券を利用し、決められたスケジュールで打ちましょう。
近所のかかりつけ医を決め、夜間・休日診療所なども確認しておきましょう。